Voorwaarden

Copyright 2020 Yoga Studio Vlinder Alle rechten voorbehouden

Inschrijving garandeert na tijdig ontvangst van het volledige lesgeld een plaats in de les op de opgegeven dag en tijdstip (onder voorbehoud dat er plek is en voldoende aanmeldingen zijn).Betaling vóór de eerste les naar rekeningnummer NL46 INGB 0009 1150 58 t.n.v. E.R. Hornes.


Lesgeld kan niet worden gerestitueerd.


Bij verhindering of ziekte graag tijdig telefonisch of per mail afmelden.


Gemiste lessen kunnen worden ingehaald, indien tijdig afgemeld d.w.z. tenminste 24 uur vóór aanvang. In hetzelfde blok en op basis van beschikbaarheid.


YSV behoudt zich het recht voor de les data te wijzigen en zal dit tijdig melden.


Probeer 5 á 10 minuten voor de les aanwezig te zijn, zodat je anderen niet hindert en de les op tijd kan beginnen.


Yoga Studio Vlinder is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.


Bij medische, lichamelijke en/of zware psychische klachten dient de docente te worden ingelicht. Nalatigheid hierin valt onder de verantwoording van de cursist. Bij twijfel over deelname raadpleeg je eerst je huisarts of behandelend specialist. Deelname is op eigen risico.


De docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische schade.


Het inschrijfformulier loopt voor onbepaalde tijd door tot opzegging voor aanvang van een nieuw blok.